میانترم درس روانشناسی اجتماعی از فصول 1و2و3 مورخ 19/02/95 ساعت 14 برگزار میگردد.
امتحان میانترم درس روانشناسی اجتماعی از فصول 1و2و3 مورخ 19/02/95 ساعت14 برگزار میگردد.
کلاس جبرانی روانشناسی بازی در تاریخ 19/02/94 از ساعت 13 الی 17 برگزار میگردد.ضمناً میانترم نیز در همان روز ساعت 14 برگزار میگردد.
12 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مقام استاد و معلم گرامی باد
کلاس عربی مورخ12/02/95بااستادصادقی لغو،کلاس ومیانترم مورخ18/02/95ساعت15برگزار میگردد.
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 04/02/95 لغایت 02/03/95
کلاس آمار توصیفی در تاریخ 06/02/95 لغو و کلاس جبرانی در تاریخ 11/02/95 از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.
کلاس جبرانی درس ادله اثبات دعوا بااستاد گرگینی روز سه شنبه مورخ 14/02/95 ساعت 13 برگزار میگردد.
کلاس درس و میانترم درس مدیریت تولید با استاد آقای حقانی نیا رشته حسابداری از تاریخ 07/02/95 به 08/02/95 ساعت 17-13 تغییر یافت.ضمناً میانترم ساعت 15 برگزار میگردد.
کلاس روانشناسی پویایی گروه با استاد خانم صیامی روز چهارشنبه 01/02/95 برگزار نمیگردد.
کلاس جبرانی درس حقوق اداری 1 با استاد جمال آبادی در تاریخ 01/02/95 ساعت 17-13 برگزار میگردد.
کلاس مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی با استاد خانم زارعی دوشنبه 30/01/95 برگزار نمیگردد.
کلاس فناوری آموزشی با استاد خانم زارعی یکشنبه 29/01/95 برگزار نمیگردد.
امتحان میانترم حقوق بشر با استاد جعفری مورخ 08/02/95 ساعت 12 برگزار میگردد.
تغییر زمان تعیین محل آزمون پایان ترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
کلاس خلاقیت بااستادتوفیقی جمعه27فروردین برگزارنمیگردد.
کلاس آشنایی باقوانین کسب وکاربااستادخانم فرجزاده پنجشنبه 26فروردین برگزار نمیگردد.
کلاس جبرانی مقدمه علم حقوق با استاد گرگین چهارشنبه01/02/95ساعت13 برگزارمیگردد.
کلاس حقوق ثبت و آیات الاحکام با استاد خانم مرادی روز چهارشنبه 25/01/95 برگزار نمیگردد.
کلاس اقتصاد خرد با استاد کاظمی همراه با آزمون چهارشنبه 01/02/95 از ساعت 18-14 برگزار میگردد.
کلاس مبانی علم اقتصاد با استاد سرداری روز سه شنبه 24/01/95 برگزار نمیگردد. کلاس جبرانی روز جمعه 27/01/95 ساعت 17-13 برگزار میگردد.
کلاس جبرانی حقوق مدنی 5 با استاد خانم علیپور در تاریخ سه شنبه 07/02/95 ساعت 12-8 صبح برگزار میگردد.
ساعت و تاریخ کلاس متون فقه 2با استاد خانم زارعی از تاریخ 02/03/95 به 26/02/95 ساعت 12-8 تغییر پیدا کرد.ضمناً امتحان میانترم درتاریخ مزبور در ساعت کلاس برگزار میگردد.
ساعت و تاریخ کلاس متون فقه 3 با استاد خانم اسکندری از تاریخ 02/03/95 به 26/02/95 ساعت 12-8 تغییر پیدا کرد. ضمناً امتحان میانترم درتاریخ مزبور در ساعت کلاس برگزار میگردد.
کلاس پول و ارز و بانکداری و توسعه اقتصادی با استاد دکتر توفیقی روز جمعه 27/01/95 برگزارنمیگردد. کلاس جبرانی روز شنبه 28/01/95 همان ساعت برگزار میگردد.
کلاس اختلالات یادگیری با استاد خانم صیامی روز پنجشنبه 19/01/95 برگزار نمیگردد.
کلاس اختلالات یادگیری با استاد خانم صیامی روز پنجشنبه 19/01/95 برگزار نمیگردد.
کلاس جبرانی حقوق مدنی 4 با استاد خانم علیپور در تاریخ دوشنبه 23/01/95 ساعت 12-8 صبح برگزار میگردد.
کلاس حقوق بین الملل عمومی2پنجشنبه26فروردین ساعت 11برگزارمیگردد.
کلاس حقوق بین الملل عمومی1پنجشنبه26فروردین ساعت 8برگزارمیگردد.
دانشجویان گرامی می توانند برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم را در سایت دانشگاه مشاهده نمایند.
قابل توجه کلیه دانشجویان: برنامه کلاسی اصلاحی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 بر روی سایت دانشگاه قسمت برنامه کلاسی قرار گرفت.
کلاس درس آشنایی با قوانین کسب و کار با خانم فرج زاده روز پنجشنبه 13/12 برگزار نمیگردد.
تسهیلات جدید برای ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان بدهکار
(کلاس متون حقوقی2چهارشنبه 12اسفندساعت17-13)برگزارمیگردد.
(کلاس حرکات ورزشی وسرودهای خاص چهارشنبه 12اسفندساعت17-13)برگزار میگردد.
(کلاس ادبیات کودکان و نوجوانان چهارشنبه 12اسفندساعت12-8)برگزار میگردد.
کلاس آمار توصیفی با استاد خانم زارعی دوشنبه 10 اسفند برگزار نمیگردد.
کلاس حقوق مدنی 5 با استاد علیپور سه شنبه 11 اسفند برگزار نمیگردد.
کلاس حقوق مدنی 4 با استاد علیپور روز دوشنبه 10 اسفند برگزار نمیگردد.
زمان حذف و اضافه تا تاریخ 94/12/8 تمدید گردید.
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته حقوق که درس پزشکی قانونی دارند می رساند حضور کلیه دانشجویان در کلاس روز پنجشنبه 06/12/94 ساعت 17-13 اجهت گروه بندی کلاسهای عملی اجباری می باشد.
امتحان میانترم درس حقوق بین الملل عمومی 2  با استاد شاهسونی تاریخ 13/12/94 ساعت 11صبح فصل 7(حقوق دریاها)
امتحان میانترم درس حقوق بین الملل عمومی یک  با استاد شاهسونی تاریخ 13/12/94 ساعت 8 صبح از فصول 1 و 2 و 3 و4
تاریخ، نحوه پرینت کارت و برگزاری آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی: اعلام تغییرات شماره همراه شخص دانشجو به آموزش دانشگاه
برنامه کلاسی دروس عمومی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-94 کلیه رشته ها در سایت قرار گرفت .
برنامه کلاسی رشته های مدیریت بازرگانی ، علوم تربیتی و حسابداری بر روی سایت قرار گرفت .
برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) نیم سال دوم سال تحصیلی 95-94 بر روی سایت قرار گرفت
برنامه کلاسی
1 2 3 4 5
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.