کلاس حقوق اساسی یک فردا پنجشنبه 2 آذر و 9 آذر برگزار نمیگردد.
کلاس و امتحان میانترم حقوق بین الملل عمومی 1فردا 2آذر و 9 آذر لغو می باشد. تاریخ امتحان میانترم 7 آذرساعت 14 میباشد.
کلاس حقوق جزای عمومی یک پنجشنبه 2آذرلغومیگردد.جبرانی 23آذر ساعت16-12:30برگزارمیگردد.
امتحان میانترم کارآفرینی 17 آذرلغو و به 10 آذرهمان ساعت موکول میگردد.
کلاس تربیت بدنی خواهران مورخ یک آذرماه لغو،تاریخ برگزاری بقیه جلسات 13-20-27 آذرماه می باشد.همچنین ساعت کلیه جلسات برای هردودرس تربیت بدنی و ورزش 1 از 8 تا 12 می باشد.
کلاس تربیت بدنی خواهران مورخ یک آذرماه لغو،تاریخ برگزاری بقیه جلسات 13-20-27 آذرماه می باشد.همچنین ساعت کلیه جلسات برای هردودرس تربیت بدنی و ورزش 1 از 8 تا 12 می باشد.
کلاس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی بااستادزارعی شنبه27 آبان برگزارنمیگردد.جبرانی شنبه 11 آذر ساعت17-13 برگزار میگردد.
کلاس حقوق بین الملل عمومی 2 بااستاد شاهسونی پنجشنبه 25 آبان برگزار نمیگردد.جبرانی مورخ 2آذر ساعت 12-8 برگزارمیگردد.
کلاس جبرانی حسابداری صنعتی 2 مورخ 9 آذر ساعت 17-13 برگزار میگردد.
کلاس فارسی گروه دو ، دوشنبه22 آبان برگزار نمیگردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.
امتحان میانترم حقوق محیط زیست بااستادجمال آبادی روزشنبه 27/08/96ساعت 13 ازصفحه اول کتاب تاصفحه 104 برگزارمیگردد.
کلاس متون فقه 3بااستاد نجفی جمعه19آبان برگزارنمیگردد.جبرانی جمعه 10 آذر همان ساعت برگزار میگردد.
کلاس قواعد فقه 2 و آیات الحکام با استاد نجفی پنجشنبه 18آبان برگزار نمیگردد.جبرانی روز جمعه 3 آذر همان ساعت برگزارمیگردد.
کلاس حسابداری صنعتی 2با استاد بیات جمعه 19 آبان برگزار نمیگردد.جبرانی روز جمعه 3 آذرساعت 16-12:30برگزارمیگردد.
کلاس اصول روابط بین المللی 2 با استاد زاهدی روز جمعه 19 آبان ساعت 14-11برگزار میگردد.
*** قابل توجه کلیه دانشجویان: برنامه کلاسی نهایی همه رشته های دانشگاه بر روی سایت دانشگاه قسمت برنامه کلاسی قرار دارد.
کلاس ورزش ا برادران سه شنبه صبح از ساعت 8 الی 12 در محل سالن اداره ورزش و جوانان شهرستان کوار برگزار میگردد.
باسلام،کلاس تربیت بدنی و ورزش 1 روز دوشنبه 15 آبان ماه برگزار نمیگردد.تاریخ جدیدبرگزاری کلاس در 1 و 13 و 20 آذر ماه می باشد.(اطلاعات بیشتر در سایت دانشگاه)
کلاس حقوق مدنی 7 بااستاد مرادی دوشنبه 15 آبان از ساعت 13 الی 17 برگزار میگردد.ضمنا ساعت برگزاری این کلاس در آذرماه از ساعت 12-8 صبح می باشد.
قایل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود (ورودی سال96)،ضمن تبریک قبولی شما دردانشگاه پیام نورواحدکوار،به اطلاع می رساند جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود روز دوشنبه 15 آبان ساعت 9:30 صبح برگزار میگردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.روابط عمومی دانشگاه پیام نورکوار
باسلام،کلاس اندیشه اسلامی 1 و 2 با استاد خانم صفاری پنجشنبه 11 آبان برگزار نمیگردد.
کلاس زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی بااستادضرغامی پنجشنبه 11 آبانماه ساعت 16-12:30 برگزار میگردد.
کلاس حقوق اساسی 2 با استاد زاهدی درتاریخ شنبه 13 آبان ساعت 17-13 برگزار میگردد.
قابل توجه کلیه دانشجویان: برنامه کلاسی اصلاحی رشته های حقوق- حسابداری- مدیریت بازرگانی- مدیریت جهانگردی و دروس عمومی در سایت دانشگاه قرار گرفت.
 اطلاعیه مهم : به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند کلیه امتحانات پایان ترم در تاریخ 7/10/96 به روز دوشنبه مورخ 25/10/96 انتقال یافت.
کلاس مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در دبستان و پیش دبستان با استاد صیامی روز شنبه 6 آبان برگزار نمیگردد.
 باسلام،کلاس اقتصاد خرد پنجشنبه 4 آبان برگزار نمیگردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.
کلاسهای روز پنجشنبه 4 آبان ماه :
 • 1396/8/3 چهارشنبه کلاسهای روز پنجشنبه 4 آبان ماه :
  آمار توصیفی(ساعت12-8)-پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات 1)(ساعت 16-12:30)حسابداری و مدیریت-حسابداری میانه 2(ساعت12-8)- حسابداری صنعتی 2(ساعت 16-12:30)- متون فقه4-(12-8)متون فقه2-(ساعت 16-12:30)حقوق بین الملل عمومی یک(10-8)- حقوق اساسی یک ساعت (16-12:30)- جزای بین الملل ایران(10-8)-کار تحقیقی 1 و2 (ساعت12-10)- حقوق بین الملل عمومی 2-(ساعت 16-12:30) حقوق جزای اختصاصی 2(ساعت16-12:30)-حسابداری و حسابرسی دولتی(ساعت 12-8)- حسابداری مالیاتی(ساعت 16-12:30)
کلاسهای روز سه شنبه 2 آبان ماه:
کلاسهای روز دوشنبه 1 آبان ماه:
قایل توجه دانشجویان رشته حقوق:
 • 1396/7/30 يكشنبه قایل توجه دانشجویان رشته حقوق:
  کلاس حقوق تطبیقی روز دوشنبه 1 آبان برگزار نمیگردد،کلاس جبرانی 19 آذرهمان ساعت وکلاس حقوق ادار 2 2 آبان برگزار نمیگرددو جبرانی آن 20 آذر برگزار میگردد.
آدرس سالن تربیت بدنی دانشگاه: میدان امام حسین(اولین میدان ورودی کوار) -سمت راست -ابتدای چهل متری- سالن اداره ورزش و جوانان شهرستان کوار
کلاسهای روز یکشنبه 30 مهرماه
 • 1396/7/29 شنبه کلاسهای روز یکشنبه 30 مهرماه
  پزشکی قانونی-حقوق فضای مجازی -حقوق بیمه-زبان تخصصی 1 حسابداری-ادبیات کودکان و نوجوانان- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
اطلاعیه زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور
کلاسهای روز شنبه 29 مهرماه : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -مدیریت مراکز پیش دبستانی- انقلاب اسلامی
کلاس آیین دادرسی مدنی2 با استاد مرادی 29 مهرماه برگزار نمیگردد. تاریخ برگزاری کلاس 2 آبان و کلاس بعدی 30 آبان در ساعت 17-13 می باشد.
اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز پنجشنبه 27مهرماه
 • 1396/7/26 چهارشنبه اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز پنجشنبه 27مهرماه
  اقتصاد خرد(ساعت 16-12:30)-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 (ساعت 12-8)-ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2(ساعت 16-12:30)-حقوق مدنی 7(ساعت 12-8)-حقوق مدنی 3(ساعت 16-12:30)-حقوق بین الملل خصوصی 2(ساعت12-8-حقوق اساسی 3(ساعت 16-12:30)-ارزشهای دفاع مقدس (ساعت 12-10) -حقوق جزای عمومی 3 (ساعت 16-12:30) -حقوق جزای بین الملل ایران (ساعت 10-8)-کار تحقیقی 1 و 2(ساعت 12-10)-حقوق بین الملل عمومی 2 (ساعت 16-12:30) -قواعد فقه 1(ساعت 12-8)-اصول فقه 2(ساعت 16-12:30)
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند برنامه کلاسی رشته های حقوق و علوم تربیتی و برنامه دروس عمومی بر روی سایت دانشگاه قرار دارد.
اطلاعیه تشکیل کلاس دانش خانواده و جمعیت روز بعدازظهر روز دوشنبه 24 مهر
اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز دوشنبه 24 مهرماه:
 • 1396/7/23 يكشنبه اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز دوشنبه 24 مهرماه:
  کلاسهای حقوق مدنی 5، کاربرد کامپیوتر در مدیریت، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی و آیین دادرسی مدنی2 دوشنبه 24 مهرماه از ساعت 13:30 لغایت 17 در محل جدید برگزاری کلاسها به آدرس کوار- میدان شهدا-خیابان رئیسی -جنب کانون فرهنگی شهید معصومی-دبیرستان شهید دیلمی
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند برنامه کلاسی رشته های حقوق و علوم تربیتی از ظهر روز یکشنبه23 مهرماه بر روی سایت دانشگاه قرار میگیرد.
اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز یکشنبه 23 مهرماه:
 • 1396/7/22 شنبه اطلاعیه برگزاری کلاسهای روز یکشنبه 23 مهرماه:
  کلاسهای زبان عمومی،آیین دادرسی کیفری 1 و مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی یکشنبه 23 مهرماه از ساعت 13:30 لغایت 17 در محل جدید برگزاری کلاسها به آدرس کوار- میدان شهدا-خیابان رئیسی -جنب کانون فرهنگی شهید معصومی-دبیرستان شهید دیلمی
آدرس و کروکی محل جدید برگزاری کلاسهای دانشگاه پیام نورکوار: کوار- میدان شهداء- خیابان شهید رئیسی- جنب کانون فرهنگی معصومی-دبیرستان شهید دیلمی
اطلاعیه مهم برگزاری کلاس : به اطلاع دانشجویانی که درس انقلاب اسلامی ایران -مقدمه علم حقوق -آیین دادرسی مدنی 1 - روانشناسی بازی و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دارند می رساند اولین جلسه کلاسها روز شنبه 22 مهرماه در محل جدید برگزار میگردد.
آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور از هفته آینده
دانشجویان ورودی جدید بدون پرداخت شهریه ثبت نام کنند
تلفن تماس با کارشناسان آموزش دانشگاه
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه
لزوم دریافت تاییدیه تحصیلی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
کانال تلگرام دانشگاه پیام نور واحد کوار
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما