میانترم درس جرم شناسی در تاریخ 28/09/95 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.
امتحان میانترم دروس ذیل در روز چهارشنبه 24/09/95 ساعت 14 با استاد کاظمی برگزار میگردد:
میانترم حقوق جزای بین الملل ایران بااستاد مرادی در تاریخ 22 آذر ساعت 13 برگزارمیگردد.
دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون میانترم درسهای پول و ارز و بانکداری و بازاریابی بین الملل و روانشناسی سازمانی نشده اند میتوانند در تاریخ 28 آذر ماه یکشنبه ساعت 15 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.
کلاس جبرانی قواعد فقه 1 ساعت 12-8 و قواعد فقه 2 ساعت 17-13 روز یکشنبه مورخ 21/09/95 برگزار میگردد.
قابل توجه کلیه اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه
اطلاعیه مهم: جلسه پرسش و پاسخ با حضور هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، روز چهارشنبه 17 آذر،ساعت 8:30 صبح در محل دانشگاه پیام نور واحد کوار
میانترم درس تحقیق درعملیات و پژوهش عملیاتی از 15 آذر به 22 آذر تغییر کرد و کلاس 15 آذر درس مربوطه برگزارنمیگردد.کلاس جبرانی 29 آذرساعت17-13برگزارمیگردد.
کلاس حقوق اداری یک بااستادجمال آبادی جمعه 12 آذر ساعت 8الی 12 برگزار میگردد.
کلاس حقوق تطبیقی با استاد خانم اسکندری 14 آذر لغو، جبرانی مورخ 21 آذر از ساعت 13 الی 17 برگزار میگردد.
کلاس جبرانی حسابداری و حسابرسی دولتی سه شنبه 9 آذر از ساعت13:30 تا 17برگزار میگردد.
کلاس آمار اسنباطی سه شنبه 9 آذر برگزار نمیگردد.امتحان میانترم آن مورخ 16 آذر برگزار میگردد.
 به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای روز دوشنبه 8 آذرماه برگزار نمیگردد.
 کلاس حقوق مدنی3 با استاد خانم علیپورشنبه 6 آذر ساعت 12-8 برگزارنمیگردد.
قابل توجه دانشجویان محترم
 • 1395/9/5 جمعه قابل توجه دانشجویان محترم
  دانشجویان می توانند جهت شرکت در ارزشیابی اساتید از تاریخ 95/09/03 الی 95/09/30 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:(راهنما:عکس پیوست) 1- ارزشیابی 2- استاد 3- ارزشیابی
هشدار به دانشجویان درباره ثبت نام برای کارت دانشجویی بین المللی
هشدار درخصوص تبلیغات موسسات آموزشی درباره فراگیر دانشگاه پیام نور
هشدار درباره استفاده از نرم افزارهای موبایلی سیستم گلستان
اطلاعیه مهم : تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) از تاریخ  01/09/95 لغایت  09/09/95
اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تا 30 آبان
کلاس حسابداری پیشرفته 2 با استادمانیانی پنجشنبه 27 آبان برگزار نمیگردد.
کلاس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم و کلاس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ادر تاریخ 20/09/95 برگزار نمیگردد.
کلاس مدیریت منابع انسانی یکشنبه 23 آبان ساعت 07:30 و کلاس مدیریت رفتار سازمانی ساعت 09:00 برگزار میگردد.
تاریخ برگزاری کلاس روانشناسی رشد 1 بااستاد زارعی 14 و 22 آذر دوشنبه ها ساعت8الی 12
کلاس کلیات علم اقتصاد با استاد کاظمی مورخ 28/08/95 با هماهنگی دانشجویان در مورخ 26/08/95 ساعت 13 برگزار میگردد و جلسه پایانی نیز مورخ 03/09/95 ساعت 13 برگزار میگردد. ضمناً امتحان میانترم در جلسه پایانی و تا پایان مباحث جلسه دوم برگزار میگردد.
کلاس حقوق سازمانهای بین الملل جمعه21آبان برگزار نمیگردد.جبرانی پنجشنبه 27 آبان از ساعت 13الی 17 برگزار میگردد.
کلاس حقوق ثبت جمعه21 آبان تشکیل نمیگردد.جبرانی 28 آبان از ساعت 13 الی 17برگزار میگردد.
کلاس حقوق اداری 2 با استاد جمال آبادی مورخ 25/08/95 برگزار نمیگردد. جبرانی در مورخ جمعه 19/09/95 ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.
درس حقوق مدنی 3 با استاد خانم علیپور روز شنبه 22 آبان برگزار نمیگردد.
قابل توجه کلیه دانشجویان:
کلاس حقوق جزای اختصاصی3 فردا دوشنبه 17 آبان برگزارنمیگردد،جبرانی چهارشنبه ها 17و 24 آذر و یک دیماه برگزار میگردد.
کلاس کیفرشناسی با استاد خانم زارعی در تاریخ 14 آذر لغو، جبرانی مورخ 21 آذر از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.
کلاس حقوق تطبیقی با استاد خانم اسکندری 14 آذر لغو، جبرانی مورخ 21 آذر از ساعت 13 الی 17 برگزار میگردد.
قابل توجه دانشجویان درس روش تدریس مهارت خواندن در دبستان با استاد خانم شهوند
قابل توجه دانشجویان رشته های حقوق،علوم تربیتی و علوم سیاسی
قابل توجه دانشجویان رشته الهیات
اطلاعیه پیاده روی اربعین دانشجویی بدون وثیقه
قابل توجه دانشجویان رشته علوم سیاسی
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه دانشجویان( تغییرات برنامه کلاسی)
جزئیات و برخی نکات مهم جهت ثبت نام بدون آزمون(مهر و آبان 95)
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جدید تکمیل ظرفیت و بدون آزمون کارشناسی(مهر 1395)
اسامی رشته های دانشگاه پیام نور کوار جهت تکمیل ظرفیت و ثبت نام بدون آزمون 95
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی:
کلاس درس حقوق بین الملل عمومی 2 با استاد شاهسونی فرداپنجشنبه29/07/95تشکیل نمیگردد.کلاس جبرانی دربرنامه کلاسی جدید درسایت مشخص گردیده است.
قابل توجه کلیه دانشجویان: برنامه کلاسی رشته های حقوق، حسابداری،علوم تربیتی،مهندسی کامپیوتر،مدیریت بازرگانی و دورس عمومی بر روی سایت دانشگاه قرار دارد.
آدرس و تلفن واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور کوار
داوطلب گرامی : جهت ثبت نام جدید تکمیل ظرفیت وبدون آزمون کارشناسی دانشگاه پیام نور از 26 مهر لغایت 24 آبان 95 ضمن الزام به مراجعه حضوری به دانشگاه مدارک ذیل را بهمراه داشته باشید:
کلاس درس پزشکی قانونی روز چهارشنبه 28/07/95 ساعت 17-13 برگزار میگردد،حضوردرکلاس بدلیل گروه بندی کارعملی اجباری می باشد.آموزش دانشگاه
ثبت نام جدید بدون آزمون و تکمیل ظرفیت کارشناسی از 26 مهرماه لغایت 24 آبان ماه 95
1 2 3 4 5 6 7
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما